Uzmanlar, vatandaşlara, bilimsel araştırmalara ve sosyal söylemlere göre kuşak isimleri belirlerler. Günümüzde bulunan Z kuşağı da uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Dikkate aldıkları birçok faktör varken bulunulan döneme göre de bu kuşakların belli özellikleri bulunuyor. Günümüzdeki çoğu kitleyi bu kuşak oluşturduğu için de işletmeler için önemli bir hedef kitle haline gelmiştir.

Z Kuşağı Ne Demek?

Z Kuşağı Ne Demek?
Z Kuşağı Ne Demek?

Günümüzde ki çocukların, ergenlerin ve gençlerin büyük bir kısmı Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Z kuşağı Y kuşağından sonra gelir ve X ve Y kuşağın çocukları olarak tanımlanır. Günümüzde teknoloji daha çok kullanılıyor ve daha da hızlı gelişiyor. Z kuşağı bu döneme denk gelmeleri nedeniyle diğer kuşaklardan daha farklı bir jenerasyon oluşmaktadır.

Z kuşağı ile Y kuşağı arasında benzerlikler bulunduğundan başlangıcı ve bitişi hakkında fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Ancak çeşitli kaynaklar dikkate alındığı zaman Z kuşağının başlangıcı 1996 – 2000, bitişi ise 2016 – 2020 yılları arasında değişmektedir. Bu tarihleri dikkate aldığımızda Z kuşağının yaklaşık yaş aralığı 4-20 arasındadır. Ayrıca her kuşak için başlama ve bitiş tarihleri tartışmalıdır. Bu nedenle yüksek ihtimalle bir sonraki kuşağın başlangıç ve bitiş tarihleri de tartışmalı olacaktır. Ancak bir sonraki kuşağın ismi belli oldu bile. İsmi Alfa olacak kuşağın başlangıcın 2020 olması düşünülüyor.

Z Kuşağı Özellikleri Nelerdir?

Her jenerasyona atfedilen birtakım özellikler vardır. Bu kuşağın özellikleri incelendiğinde, heyecan verici bir profilin ortaya çıkıyor oluşu, dünyanın pek çok yerinde, akademik çalışmalara konu olmuş durumdadır. Özellikler kısaca şöyle sıralanabilir:

Her kuşağın kendine göre birtakım özellikleri vardır. Özetle Z kuşağının özellikleri şunlardır:

  • Denk geldikleri dönem dolayısıyla teknoloji temelli bir yaşamları vardır.
  • Bir önceki kuşak nedeniyle Z kuşağında da otoriteye karşı umursamazlık çokça görülür.
  • Bu kuşakta geleneğe bağlılık en aza inmiştir.
  • Daha yaratıcı bir profile sahiptirler.
  • Yaşanan pandemiden dolayı da sanal ortamda iletişim kurmaya alışan bu kuşak önceki kuşaklara göre en yalnız ve en bireysel yaşam tarzını benimseyecekleri düşünülmektedir.
  • Yaşadıkları bir problem de doğdukları çağdan kaynaklanıyor. Dijital çağda doğmuş olmalarından dolayı dijital okuryazarlık konusunda problemleri olduğu görülmektedir.
  • Birçok işin teknolojik aletlerle yapılıyor olması da bu kuşağın dikkat süresinin azalmasına neden olmuştur.
  • Bir önceki kuşaklara göre daha cesur ve girişimcilerdir.
  • Z kuşağının ulaşabildikleri ve öğrenebildikleri kültür sayısı diğer kuşaklara göre daha fazladır. Bu nedenle insanları dini inanç, ırk, cinsel yönelim, ideolojik tercih gibi detaylarla değerlendirmezler.

Z Kuşağı İşletmeniz İçin Neden Önemlidir?

"<yoastmark

Z kuşağının büyük bir bölümü iş hayatına atılmayan kesimi oluşturmaktadır. Ancak büyük kesimi öğrenim hayatına devam etseler bile birçoğu çalışmaktadır. Bu nedenle de tüketici kitle içerisinde dâhildir. Bu kitle oldukça geniş bir kitle olduğundan e-ticaret siteleri için de büyük önem arz etmektedir. Ayrıca birçoğu ailesiyle beraber yaşadığı için de diğer kişilere göre daha kolay harcama yapabilmektedirler. Bu kuşağın diğer kuşaklara göre daha dijital dünyada büyümeleri nedeniyle de ticari işletmeler için önemli bir kitledir.

Ancak zamanla ürün ve hizmetlerin tüketim ömrü kısalmıştır. Her sektörde Z kuşağından olan her müşterinin iki alışveriş günü arasında geçirdiği zaman da bu nedenden dolayı kısaldı. Bu nedenle tekrar eden alışveriş sayısının artışta olması da bu hedef kitle grubunu işletmeler için önemli hale getirmiştir.