Yapay Zekanın Geçmişi

Yapay zekâ kavramı 1956 yılında dile gelmiş bir konudur. Fakat yapay zekâ, çoğalan veri hacimleri, üst seviyeye ulaşmış algoritmaları, hesaplama gücü ve depolama alanındaki incelemeler sayesinde bugün daha gösterişli bir hale gelmiştir. 1950’lerde erken AI araştırmaları sorun çözme ve simgesel yöntemler gibi konuları inceledi. 1960’larda ABD Savunma Bakanlığı bu şekil çalışmalara yakınlık duydu. Normal düzeyde insan beyin yürütmesini taklit etmek için bilgisayar alanında eğitimler almaya karar verdi. Çalışmalarına bakacak olursak Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) 1970’lerde sokak haritalama tasarılarını bitirdi. DARPA, Alexa Siri veya Cortana’nın ev adları olmadan çok önceleri 2003 yılında insan aklını taklit ederek kişisel sekreterler meydana getirdi. Bu çalışmalar günümüz bilgisayarlarda görmekte olduğumuz otomasyon ve resmi yargılamanın önünü açtı. Bunlar içerisinde insani vasıfları tamamlamak, arttırmak için tasarlamak önemlidir. Ayrıca bunun yanında dayanak sistemleri, akıllı arama düzenekleri de mevcuttur.

Yapay Zekâ Verilerin İşlenmesi

Farklı bir anlatımla baktığımız zaman, yapay zekâ, bilgisayarların veya robotların insan aklıyla hareket edip düşünebilmesine olanak sunmaktır. Bu bilgisayarlar ve robotlar proje ile insanların meydana getirdiği işleri yerine getirmeye yaramaktadır. Bu makine problemli sorunları bile insan aklı gibi sonuçlandırmaya çalışmaktadır. Ayrıca zekâ, beceri gerektiren olayları etkili bir şekilde halledebilmektedir.

Bu programlar, insan aklına muhtaçlık duymaktadır. Sebebi ise karmaşık verilerin şekillerini tanıması, insanlar aracılığıyla alınan kararları uygulaması, insanların bilgilerinden faydalanması olmaktadır. Yapay Zekâ, mevcut olan durumu izleyerek bu izlemi daha önceden tanımlanan parametreler aracılığıyla kullanıp çalıştırmaktadır. Görülen problemi sonuçlandırmak adına çalışmakta ve istenilen şekillere yanıt vermektedir.

Yapay zekâ

Yapay Zekâ Çalışma Sistemi

Eğer bir sistemi ölçmek istiyorsanız onu insan aklıyla kıyasladığınız zaman aldığınız sonuçlar yeterli olacaktır. Bilinen en zeki canlı insandır ve yapay zekâ dediğimiz bu yazılım insan aklını kullanarak en doğrusu taklit ederek çalışabilmektedir. Bilgisayar bilimleri alanında en geniş payı elinde bulunduran bu yazılımı diğer yazılımlardan farklı kılan en önemli özellik şüphesiz insan aklıyla yarışmasıdır.

Bugün sadece ileri bir seviyede olan bir yazılım özelliği taşıyan bu icat üzerinde önemli incelemeler yapılmaktadır. İleride, aynı insan aklı gibi bir beceriye sahip altyapının olacağı temenni edilmektedir.