Yalın üretim nedir ve üretim prensipleri nelerdir?

Yalın üretim nedir ve üretim prensipleri nelerdir?
Yalın üretim nedir ve üretim prensipleri nelerdir?

Yalın üretim verimli bir çalışma şeklidir. Bu çalışma için en az süre, para, kaynak ve hata ile yapmak gerekir. Tüm bunları yaparken tabi ki çalışmaların da müşteri istekleriyle birebir örtüşecek şekilde yapılması gerekir. Prensipleri ise değer, değer akışı, sürekli akış ve çekme sistemidir. Bu prensipler genel olarak müşterinin değer olarak kabul ettiği unsurlardan en mükemmelini bularak üretilmesini kapsar.

Yalın üretimde hangi teknikler kullanılır?

Yalın üretimde müşterinin istediği anda istediği performansa uygun en verimli üretim yapılması gerekir. Bunun için de bazı teknikler kullanılır.

Tek parça akışı: Fabrikalarda üretim hızıyla beraber malzeme akışı sağlayarak verimin artırılması sağlanır.

U tipi yerleşim: Bu teknikte U şeklinde yerleştirilen makinalarla iş gücünün gereksiz yere yönlendirilmesi engellenir.

Kanban: Üretimde ihtiyaç duyulan hammadde ve malzemelerin istendiği anda stokta bulunması sağlanır.

Otonomosyan (Jidoka): Problem yaşanması durumunda israfın engellenmesi amaçlanır.

Poke-Yoke: Teknik çalışandan kaynaklanan hataların çabucak çözeme kavuşturulmasını sağlar. Hata önleme adıyla da bilinen bu teknikte düşük maliyetli ve basit uyarıcı ekipmanlar tercih edilir.

Yalın üretimin temel özellikleri nelerdir?

Yalın üretimin temel özellikleri nelerdir?
Yalın üretimin temel özellikleri nelerdir?

Yalın üretim kişilerin aynı zamanda e-ticaret işlerinde de uygun planlar yaparak ilerlemesidir. Olabilecek riskleri ortadan kaldırarak emin bir şekilde ilerlemektir. Bu üretim için birçok teknik bulunmaktadır. Gereken teknikler kullanarak çalışmalar yapılır. Bu tekniklerden en etkili olanı birlik halinde çalışmaktır. Birlik halinde doğru yöntemler belirleyerek ve sistemli bir şekilde ilerleyerek istenilen verim alınabilir. Bu üretim şekli üreticilere de çok yardımcı olur. Özellikle üreticiler teknolojinin gelişimiyle üretim etkinliğini daha çok artırmak isterler. Ve yalın üretim ile birçok iş sahibinin problemleri de çözülebilir. Bu çalışma şeklinde hedef birliği ve çalışanların geliştirilmesi üzerine de çalışmalar yapılır. Örnek vermemiz gerekirse Kaizen tekniği ile talaş imalatının ıslak gelmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır. Burada problem kurutma sırasında kullanılan yağ, çevre ve malzemeler israftır. Yalın üretim de ise bilindiği üzere amaçlardan bir tanesi israfı engellemektir.

Yalın üretimde olabilecek temel israflar nelerdir?

Yalın üretimde israflar 7 temel şekilde ayrılmıştır. Bunlar;

Hatalı üretim: Üründe oluşabilecek herhangi bir hata israftır. Bu nedenle sıfır hata amacıyla üretimler yapılır.

Fazla stoklamak: Stokların sıfır tutulmasıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarının değişmesi durumunda israf yaşanabilir.

Fazla üretim: Müşterinin isteyebileceği üretimden fazlasını üretmek israfla sonuçlanır. Elde fazladan üretim bulundurulması dışında; müşterinin istediği an üretim yapılabilmesi imkânı da sağlamalıdır.

Beklemek: üretilen ürünler tam zamanında hazır olmalıdır. Hazırla bekleyen ürün, işçi, makine ve malzeme de israf sayılır.

Çalışan sayı ve pozisyonları: çalışan sayısı ve pozisyonlar da gerekli düzeyde olmalıdır.

Yalın üretimin amaçları nelerdir?

Yalın üretimin genel amacı en verimli üretimin müşteri istekleri doğrultusunda sağlanmasıdır. Ancak bu amaçlara da ayrıntılı bakacak olursak şunları söyleyebiliriz;

  • Hatasız üretmek,
  • Üretimde israfın oluşmasını engellemek,
  • Potansiyeli en verimli şekilde kullanmak,
  • Stokları sıfır noktasında tutmak,
  • Müşteri memnuniyetini arttırmak,
  • Maliyeti ve iş gücünü azaltmak,
  • Gelişen teknoloji ile etkileşimi daha da artırarak makine kullanımını kolaylaştırmak,
  • Problemleri en az zaman, para, kaynak kullanarak çözmek yalın üretimin başlıca amaçlarıdır.