Ürün yaşam eğrisi, her bir ürün için farklı şekillerde izleyen fakat aynı zamanda her bir ürün için de geçerli olan nadir kavramlardan bir tanesidir. Eğer e-ticaret siteniz varsa ürün her bir ürünün belli bir yaşam döngüsünün olduğunu ve ürünün kaderinin de bu döngü içerisinde şekillendiğini...