E-ticarette müşteri yorumları çokça bulunur. Olumlu yorumlarla beraber olumsuz müşteri yorumları da çok önemlidir. Çünkü bu yorumlar müşteri memnuniyetini gösterir. Ürün veya hizmetinizle ilgili bilgi verir. Ancak bu yorumları nasıl karşıladığınız, bu müşterilere nasıl davrandığınız ve nasıl baş ettiğiniz de çok önemlidir. Olumsuz müşteri yorumları...