İnovasyon nedir? İnovasyon deyince aklımıza ilk önce yenilik gelir ve aslında bu doğru bir kavramdır. İnovasyon bir ürünü, hizmeti veya bir süreci yeni fikirler ve farklı bakış açılarıyla yeniden inşa etmektir. Can alıcı nokta, var olan bir ‘şeyin’ kullanılabilir olarak tekrar var olmasıdır. Bu yenilenme…