Blockchain Tabanlı Fintech Uygulamaları Dijital çağın hızla ilerlemesi, finans sektörünün de yeni teknolojilere adapte olmasını gerektiriyor.  Bu yazıda, blockchain teknolojisinin fintech uygulamalarındaki rolü ve bu alandaki potansiyeli ele alınacak. Blockchain, bilgiyi dağıtık bir ağ üzerinde saklayan ve manipülasyonu neredeyse imkansız kılan bir teknolojidir. Bu özellikleri...