Türkiye’de de 12/11/2019 tarihinde kabul edilen PSD2  Open Banking (Açık Bankacılık) uyumluluk yasası ile FinTech ve bankacılık eko sistemi önemli bir adım daha atılmıştı. Peki ya Avrupa bu konuda ne durumda?Bilindiği gibi açık bankacılık yeni nesil hizmetlerin ortaya çıkması ve yeni nesil bankacılığın dönüşümüne öncülük...