E-ticarette stokların kaç kez yenilendiğinin görülebilmesi için stok devir hızı hesaplaması kullanılır. Büyük e-ticaret firmaları için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi olan stok devir hızı, stokların yıl içerisindeki yenilenme süresi ve bu toklar için harcanan miktarın yıl içerisinde kaç kez harcandığını gösterir. Peki detaylı olarak bakarsak stok devir hızı nedir?

Stok devir hızı nedir?

Stok devir hızı nedir?
Stok devir hızı nedir?

Stok devir hızı, bir firmanın stoklarında yer alan ürünlerin, yıl içerisindeki devir sayısını gösterir. Yani bir firmanın bir yıl içerisinde stoklarını kaç kere yenilediğini o firmanın stok devir hızından öğrenebiliriz.

Stoklarda tutulan ürünler, bir firmanın tüm mal varlığıdır. Bu yüzden bir firmanın yıl içerisinde kaç kere stok yenilediği ve bu yenilenme sürecinde ne kadarlık masraf yaptığı çok önemli bir konudur. Bu süreç içerisindeki tüm stok masrafları alım fiyatlarıyla beraber hesaplanmalıdır. Peki bu hesaplama nasıl yapılmalıdır?

Stok devir hızı nasıl hesaplanır?

Stok devir hızının hesaplanması her ne kadar ilk başlarda biraz karmaşık görünse de zamanla ne kadar önemli ve büyük bir rol oynadığı görülmektedir. Bu verinin hesaplanması, yıl içerisinde satılan ürünlerin maliyetlerinin dönem başı ve dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle yapılır. Aşağıda bu hesaplama ile ilgili basit bir örnek yapalım.

Bir örnek üzerinden gösterecek olursak:

  • Satılan Ürün Maliyeti: 150.000 TL
  • Dönem Başı Stok: 10.000
  • Dönem Sonu Stok: 20.000

Formül üzerinde bu verileri girdiğimizde de:

S.D.H. = 150.000 / ((10.000 + 20.000) / 2)

S.D.H. = 150.000 / 15.000

S.D.H. = 10

Bu örnekte stok devir hızı “10” olarak öne çıkmaktadır.

Stok devir hızını bu şekilde hesapladığınız zaman firmanızın yılda ne kadar ürün maliyetiyle ne kadar stok deviri yaptığını ve bu devir sürecinde ne kadarlık bir masraf harcadığını öğrenebilirsiniz.

Stok devir hızının hesaplaması önemi nedir?

Yapılan bu hesaplama sonucuyla stok yönetiminizi de geliştirebilirsiniz. Bu hızı hesaplayarak yıl içerisinde ürün stoklarınız için totalde ne kadarlık bir harcama yaptığınızı görebilirsiniz. Böylece yıllık ürün maliyetinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu hesaplamaları yaparken yıl içerisinde stoklarınızı kaç kez yenilediğinizi de görebilirsiniz. Aynı zamanda da tedarikçi firmalarla kaç kez görüşeceğinizi bilebilirsiniz. Bu çalışmalarla birlikte pazarlama ve reklam stratejilerinizi de gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca bir ürününüzün stokta kalma süresinin uzunluğu size pazarlama ve reklam çalışmalarınız hakkında fikirler veriyor olacaktır. Çalışmalarınızı bu verilere göre de kolayca değerlendirebilirsiniz. Bu nedenle stok devir hızının hesaplanması tüm e-ticaret firmaları için çok önemlidir.