Şirketlerde, özellikle yöneticiler tarafından büyük önem verilen KPI, son zamanlarda da firmaların gözdesi olmuş durumda. Aslında en başından beri hayatımızda var olan ve hem kendimize hem de şirketlere faydası dokunan KPI dediğimiz şey ne?

KPI Nedir?

KPI, Key Performance Indicator dediğimiz ve Anahtar (Temel) Performans Göstergesi anlamına gelen sözcüklerin kısaltılmış versiyonudur. Tek bir kelime ile ifade etmek gerekirse ‘hedef’ en uygun kelime olacaktır. Her şirketin ve her departmanın belirlediği bir hedefi vardır. Bu hedefe ulaşımda izlenmesi gereken yollar, belirlenmesi gereken aşamalar gibi birçok madde önemli. Burada performans göstergesi devreye giriyor.

Temel Performans Göstergesi, firmaların bu hedefler doğrultusunda bulunduğu konumu inceler ve performansını değerlendirir. Bir nevi performans ölçümüdür diyebiliriz. Bulundukları konumda neyin daha önemli olduğunu, ilerleyen süreçlerde nasıl davranılması gerektiğini ve hangi durumun üstüne düşülmesi gerektiğini belirler. Bu yüzden anahtar performans göstergesi, şirketin geleceğini düzenlemekle birlikte çalışanların gelişimi ve gösterdikleri performansın artmasına da büyük katkı sağlar.

Anahtar Performans Göstergesinin Önemi

KPI yaptığı değerlendirmeler ve konum incelemeleriyle şirketlerin hedefine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Firma sahipleri ve yöneticiler bu ölçümler ile doğru adımlarla durum yönetimi yapmaktadır. Temel performans göstergesi aynı zamanda gelecek sorunlara karşı uyarır ve ne yapılması gerektiğini detaylandırır. Bundan dolayıdır ki performans göstergesi firmayı olası olumsuz durumlara karşı da hazırlar diyebiliriz. Özetle şirketinizin belirlediği hedef ne olursa olsun, temel performans göstergesi bu yolda size yönlendirmeleriyle rehberlik ederek hedefinize ulaşmanızı sağlar.

KPI Adımları Nelerdir?

KPI firmalara sağladığı destekle birlikte kolay olmayan bir süreçtir. Doğru sonuçlara ulaşılabilmesi ve bir faydanın ortaya konması için adımların sistematik şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Sadece belirli maddelerin oluşturulmasıyla değil, doğru sıralamayla ilerlenmesi ancak başarıya götürecektir. Şimdi bu doğru sıralamayı sizlere sunalım.

  • Hedeflenen durum ve amaçlar belirlenir.
  • Belirlenen amaçlar ile KPI oluşturulur ve yazıya sunulur.
  • Oluşturulan KPI yazılı şekilde firma yöneticisine ve çalışanlara verilir.
  • Bu ilerleyen süreçte yönetici-çalışan diyaloğu hep canlı kalır.
  • Çalışanda performans düşüklüğü görüldüğünde müdahale edilir.
  • Eğer bir olumsuzluk meydana gelirse yine yönetici-çalışan birlikte karar verir.
  • Ulaşılan sonuç birlikte değerlendirilir.
  • Sonuç raporlanır ve arşivlenir.