Coinbase’in eski CTO’su, Covid-19’un merkezi yönetimlerin güçlenmesinde büyük rol oynadığını dile getirerek, hızlandırılmış kripto para benimsenmesine değindi. Covid-19’un söz konusu benimsenmeye büyük etki edeceğini söyleyen Balaji Srinivasan, pazartesi günü gerçekleşen bir panelde blokzincir benimsenmesine de bazı atıflarda bulundu.

Covid-19’un Kripto Para Pazarına Etkisi

Kripto Para
Kripto Para

Covid-19’un ekonomi ve finans dünyasının yanı sıra blokzincir ve kripto para pazarında da pek çok şeyi değiştirdiğini ifade eden Balaji Srinivasan, kripto alanında çok sayıda rolle tanınan birisi. Melek yatırımcı, girişimci, eski Coinbase CTO’su ve Andreessen Horowitz’in Genel Ortağı olarak bilinen Srinivasan, pandemi sürecinin merkezi hükümetleri eskiye nazaran çok daha güçlü bir hale getirdiğini düşünüyor.

Hükümetlerin, pandemi sürecinde halkı kısıtlayan ve ekonomik anlamda zor duruma düşüren kararlarına karşı insanların temel haklarını korumak için yeni yollar arama çabasına girdiğini belirten Srinivasan, bu sebeple kripto para ve blokzincir teknolojisinin gelecekte büyük bir rol oynayacağını söylüyor. Bu sözlere ek olarak ise şu cümleleri kullanıyor:

“Hükümetler açısından merkezileştirmedikçe yapması zor olan bazı şeyler var. Her başarısız hükümet için durum böyle değildir. Her hükümete güç verilir. Her hükümetin güçlendiği ve ekonomi üzerine çok fazla güç kazandığı durum, temelde işlemleri sekteye uğrattığı durumdur.”

“Ekonomi artık soyut bir kavram değil.”

Srinivasan, ekonominin eski sistemdeki gibi ele alınıyor oluşuna da sitem ediyor. Ekonominin artık “soyut” bir kavram olmadığını, dilendiği zaman duraklatılabilen, çeşitli parametrelere göre düzenlenebilen ve analiz edilebilen bir veri yapısına sahip olduğunu söyleyen Srinivasan, bu yapının kripto para ve blokzincir teknolojisi ile güç bulacağını ifade ediyor.

Eğer söylenenler bu şekilde devam ederse devletlerin ekonomi üzerinde kontrolünü daha da artırmak isteyeceği aşikar. Hiç şüphesiz pandemi süreci uluslararası toplumların birbirleriyle ve ekonomiyle uyumunu ayrıntılı bir şekilde test ederek dünyadaki pek çok ideolojiyi ve algıyı da değiştirdi. Bu algılardan bir tanesi de ekonominin artık eskisi gibi işlemesi yerine kripto paradan ve blokzincir teknolojisinden güç bulacağı konusu oldu.

Srinivasan tüm bu açıklamalara rağmen yinede hem merkezi hem de merkezi olmayan bir dünyada yaşadığımızı dile getiriyor. Pandemi sürecinde halkıyla ve ekonomiyle uyumlu olamayan devletlerin başarısız olacağını ifade ediyor. Bu da elbette geriye kalan devletleri dünya genelinde daha da merkeze alacak.