Türkiye’de de 12/11/2019 tarihinde kabul edilen PSD2  Open Banking (Açık Bankacılık) uyumluluk yasası ile FinTech ve bankacılık eko sistemi önemli bir adım daha atılmıştı.

Peki ya Avrupa bu konuda ne durumda?
Bilindiği gibi açık bankacılık yeni nesil hizmetlerin ortaya çıkması ve yeni nesil bankacılığın dönüşümüne öncülük ediyor. Tamda bu noktada banka API sayısı ve kullana bilirliği ön plandadır. Bununla birlikte, sektör, teknik ortamların piyasadaki her oyuncunun yararına gelişmesini sağlamaktır.

Bir çok banka API’larından para kazanmayı hedefliyor ama bun yapmak için hali hazırdaki API’larının çalışır güvenli ve sorunsuz iletişime sahip olması gerekiyor Fakat bu alanda bir çok zorluklarla karşı karşıya olduğumuz aşikar.

Tüm Avrupa’da yapılan testlerde Open Banking (Açık Bankacılık) gerekliliklerinden çok uzak olduğunu gözler önüne serdi.

31 ülkede 2000’den fazla PSD2 hesap bilgisi ve ödeme API’sini 39 kritere göre test ederek bir rapor hazırlandı.
Raporlarda öncü İngiltere’de API kullanılabilirliği ve API başarılı yanıt oranı, banka entegrasyonu kolaylığı, kapsamlı ve anlaşılabilir Dokümantasyon ve belgeler kesintisiz akış sağlamak gibi. 

Yapılan Testlerde birçok gerçek gözler önüne serildi.

Test Sonuçları

Open Banking Test

En ilgi çekici noktalar ise Portekiz ve çek cumhuriyetindeki %92’lere varan kullanılabilir API olmasına rağmen gerçekte ise bu API’larına gelen taleplerinin sadece %40 gibi bir oranda sadece başarılı sonuca ulaşması aslında bunu şu şekilde açıklarsak daha fazla anlam kazanacaktır. Gelen kutunuza düşen e-postaların nerdeye yarısının yok sayıldığını durumu ile ilişkilendirilebilir. 

Başka bir test değeri’de entegrasyon süresi bunun birçok kritere bağlayabiliriz bankanın dokümantasyonu ve tüm bilgileri içermesi bankadaki sorulara yanıt süresi. Testlerde bankaların ortalama entegrasyon süresi gözler önüne serilmiş.

 

Open Banking Test

Bu verilere göre bankaların sadece %42’si 10 günden az sürede entegre olunabilir konumda tabi ki bu entegre sürelerine verdiğimiz kriterleri göz önünde bulundurarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. hatta raporda bu duruma da örnek olacak bir grafik paylaşılmış. 

Open Banking Test

Bu grafik ilgili API’ları entegre etme maratonunda bazı teknik konularla ilgili sorulara verilen ortalama cevap süresini gözler önüne seriyor.

Raporda sunulan bazı kritik verilere de göz atacak olursak.
Bankaların %46′ sı çeşitli senaryoları test etme imkanı sunmuyor ve bankaların %63 gerçek ortam ile aynı sanal test ortamına sahip. Entegrasyon dokümanın’da ise durum farklı değil %22 doküman bilgisi hatalı şekilde paylaşılmış ve API’ların %28 i entegrasyon sırasında kesintiye uğramış.

Sonuç olarak Avrupa bankaları Open Banking (Açık Bankacılık) uyumluluğunda sınıfta kaldığı kesin.Bu konuda hızla gelişmekte olan FinTech Eko Sistemi bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilir.
Ülkemizde ki bankacılık sektörünün avrupaya oranla daha iyi durumda olduğu söylenebilir. Open Banking konusundaki verilerde merak konusu.