Agile Marketing yeniliği ve sürekli gelen değişimleri vaad eden bir pazarlama stratejisidir. E-ticaret siteniz için sürekli yenilikler ve değişimler yapılması gerekir. Ancak biliyorsunuz ki yeniliklerin sonu gelmez. Bu nedenle bu duruma uygun pazarlama stratejileri geliştirilmelidir. Müşterilerin sürekli yeni şeyler istemesi ve sektörün de bu yenilikleri ön plana çıkartmasıyla sizin de e-ticaret siteniz için bir şeyler yapmanızı gerektirebilir. Öyleyse bu yeniliklere yardımcı olabilecek Agile Marketing’i bir tanıyalım.

Agile Nedir?

Agile Nedir?
Agile Nedir?

Agile; yönetilen bir organizasyonun dönemsel gelişmelere, değişimlere ve yeniliklere açık olmasını sağlayan bir kavramdır. Aynı zamanda yeni fırsatlar için yön değiştirebilme özelliğini ön plana koyan da bir kavramdır. Bir diğer özelliği ise yazılım geliştirme konusundaki bazı ezberleri bozarak yeni nesil çalışma prensiplerini ortaya koyan bir anlayış olmasıdır. Yazılım dünyasına çokça katkı sağlayan Agile faydalarını da kısa zamanda gösterdi. Agile bireyleri temel alan, müşterileri iş ortağı olarak kabul eden ve değişikliklere yanıt verebilen bir çalışma sürecini ifade eder. Agile Marketing ise bu sürecin e-ticaret dünyasına uyarlanması sonucu ortaya çıktı.

Agile Marketing (Çevik Pazarlama) Nedir?

Agile Marketing (Çevik Pazarlama) Nedir?
Agile Marketing (Çevik Pazarlama) Nedir?

Agile Marketing, müşteriye en iyi değeri en kısa yoldan sunmayı hedefleyen organizasyonel bir pazarlama stratejisidir. Ekip çalışmasıyla devam eden bu strateji de projeler, organizasyonlar, görevler ya da işe konu olan eylemlerin tamamı bu stratejiyle tamamlanır. Etkileri ölçülür, analiz edilir ve alınan sonuçlarla birlikte tekrarlanan bir döngü oluşturulur. Her döngüde ise yenilikler arttırılarak projenin daha da değerlenmesi sağlanır.

Agile Marketing özellikle e-ticaret için oldukça işlevsel bir stratejidir. Bu strateji kampanyaları en kısa sürede müşteriye sunmayı hedefler. Böylelikle bu stratejide hareket hiç eksik olmaz.

Agile Marketing’in Diğer Pazarlama Stratejilerinden Farkları Nelerdir?

Agile Marketing’in diğer pazarlama stratejilerinde ayrılan en önemli nokta, müşteri temelli bir anlayışın benimsenmiş olmasıdır. Şöyle ki Agile Marketing de müşteri hiçbir zaman beklentilere göre hareket etmez. Sürekli değişken eylemlerle birlikte müşteri dinamiği organizasyonlarla iş ortağı şeklinde ilerler. Bu da her zaman olumlu sonuçlar verir.

Agile Marketing’in bir diğer özelliği ise salt başarıya odaklanmamasıdır. Aynı zamanda da deneme-yanılma yolunda ilerlemesidir. Agile Marketing hipotez oluşturur, deney yapar ve başarısızlıklarını önemser. Bu başarısızlıklarından dersler çıkarır ve gelecekte hata yapma riskini minimuma indirir.

Çevik Pazarlama da büyük işleri küçük küçük işleyerek yaratır. Yani diğer pazarlama stratejilerinde olduğu gibi uzun vadeli kampanyalar yerine 2 ile 6 hafta arasında değişen kısa dönemli kampanyaların düzenlenir. Bu kampanya da ise yaratılan fikrin iyiliği test edilir. Bu sayede fikir daha da geliştirilip büyük ve başarılı bir sonuca ulaşılır.